Barion Pixel

A POTENCIANÖVELŐ KAPSZULÁK ABSZOLÚT FAVORITJA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Perfect Play Kft mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett https://boom-boom.hu/ weboldal (a továbbiakban Honlap) igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek). Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Felhasználó a Webshop használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Perfect Play Kft.

A szolgáltató székhelye: 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4

A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info kukac boom-boom.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-157157

Bejegyző bíróság: Budapest környéki törvényszék cégbírósága

Adószáma: 23957037-2-13

Telefonszáma: +36-30-779-17-97

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63446/2013

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: RackForest Kft., Székhely: Budapest, Victor Hugo u. 11. 5.emelet

 

2. Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A kínálatban szereplő termékek csak online vásárolhatóak meg. Szolgáltató üzlethelyiséget nem tart fent.

A Honlapon rendelni kizárólag 18. életévüket betöltött személyek tudnak.

Szolgáltató a Honlapon kizárólag olyan étrend-kiegészítő szereket értékesít, amely termékek az OGYÉI nyilvántartásában szerepelnek.

Szolgáltató a Honlapon részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, valamint a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek

3. Adatkezelési szabályok

Adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el. Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-63446/2013

4. A Honlapon történő vásárlás

4.1 Regisztráció

A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, illetve ezen weboldalon nincs is lehetőség regisztrációra.

4.2 Rendelés menete

Felhasználó, a boom-boom.hu weboldalon található űrlapon keresztül megadja a rendeléshez szükséges adatait (nevét, e-mail címét valamint számlázási és szállítási címét.), és kiválasztja a megrendelni kívánt termék mennyiségét. 

A „Rendelés elküldése” gomb megnyomásával a Felhasználó elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelési nyilatkozatunkat, továbbá kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte.

A rendelés feladása tehát a „Rendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

4.3 Adatbeviteli hibák kijavítása

A vásárlónak bármikor lehetősége van az Űrlapra bevitt adatokat javítani, amíg nem küldte el a megrendelését. A megrendelés elküldése után e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé, hogyha valamelyik adatot javítani kívánja.

4.4 A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül megtörténik.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított legkésőbb 3 munkanapon belül, de lehetőleg 2 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

4.5 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a választott Ajánlat megjelölését, mennyiségét, árát, szállítási költséget – ha van – és a fizetendő végösszeget.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.6 Fizetési lehetőségek, szállítási módok

A vásárlók fizetési lehetőségei:

 • Utánvétes fizetés
 • Banki átutalásos fizetés
 • Paypal-on keresztüli fizetés
 • Bankkártyás fizetés (szolgáltató Barion Payment Zrt.)

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Kiszállítás
A termékek postai kézbesítéssel kerülnek kiszállításra a Felhasználó által megjelölt szállítási címre (belföldi vagy külföldi)

A megrendelések kézbesítését munkanapokon 8 és 17 óra között – előzetes egyeztetés nélkül – az Magyar Posta Zrt. illetve külföldre a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. munkatársai végzik. Postai csomagként kerülnek feladásra a megrendelések.

Ha a postás a küldemény átadását nem tudja eredményesen teljesíteni, értesítést hagy a Felhasználó számára. A küldemény ezt követően az értesítésen megjelölt postahivatalban és az ott feltüntetett határidőn belül (általában 5-10 munkanap) a megadott hivatali idő alatt vehető át. Ha a feltüntetett határidőn belül a küldemény átvétele nem történik meg, a küldemény visszakézbesítésre kerül a Szolgáltató részére.

A megrendelések postára adását követően, de legkésőbb 24 órán belül a Szolgáltató e-mailben értesítést küld Felhasználó részére a regisztráció során megadott email címre.

Ha Felhasználó sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a postástól ne vegye át a terméket és küldje vissza. Ha az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

4.7 Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termék mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve ha a Szolgáltató kifejezetten ilyen irányú időszakos akciót vezet be. A termékek árai minden esetben tartalmazzák a csomagolási díjat. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Felhasználó szállítást választott.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról a Honlapon keresztül.

5. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (jelen pontban  továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja az 5.1 pontban szereplő elérhető elállási nyilatkozatmintát is, de nem kötelező.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. étrend-kiegészítő).

5.1 Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Perfect Play Kft.

Cím: 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4. VAGY,

E-mail cím: info kukac boom-boom.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………….

A fogyasztó(k) neve: ………………………

A fogyasztó(k) címe: ………………………

A fogyasztó(k) aláírása: …………………………..

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ………………………………………………………..

6. Szavatosság és Jótállás

6.1 Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Szavatossági igények érvényesítése

A szavatossági igényeit Felhasználó az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti elő.

6.2 Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.3 Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

7. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

Szolgáltató a Honlap 95%-os rendelkezésre  állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Vásárlót a Honlapon.

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció titkosított.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Felhasználó vonatkozásában – ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. – felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

 • postai úton a: 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4. címen
 • elektronikus levélben az: info kukac boom-boom.hu címen.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, ha arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

8.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076

E-mail cím: [email protected]

Levelezési cím:

Pest Megyei Békéltető Testület

1364 Budapest, Pf.: 81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

9. Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

10. Egyéb rendelkezések

10.1 Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Honlap használatával a Felhasználó kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10.2 Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei, blogban megjelenő cikkek, programleírások, szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a boom-boom.hu.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

A honlap böngészésével a Felhasználó a Szolgáltató szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. Szolgáltató mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához.

Amennyiben a honlap tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli a Szolgáltató, másolt oldalanként napi 200.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszázezer magyar Forint + ÁFA összegű kötbér érvényesítésére válik a Szolgáltató jogosulttá a jogtalan felhasználó felé. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a Felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. – (C) 2012. (Perfect Play Kft. oldaltulajdonos). Bővebb információ a Jogi záradékunkban olvasható.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni illetve kereskedelmi nevét használni.

11. Törzsvevői Szabályzat

11.1 Szervezés és lebonyolítás

A törzsvevői program szervezője, adatkezelője és lebonyolítója a Perfect Play Kft (2100 Gödöllő, Domboldal u. 4., cégjegyzékszám: 13-09-157157, adószám: 23957037-2-13) (továbbiakban: Szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a superherb.hu, a perfectplay.hu és a boom-boom.hu honlapokon.

11.2 Részvételi szabályzat

A törzsvevői program egy reklám célzatú program, a benne foglalt kedvezmények üzletpolitikai célú engedménynek minősülnek. A törzsvevői program üzletpolitikai célja, a Szervező üzleti növekedésének elősegítése. A szervező juttatásként nem pénzt, hanem ajándékokat és szolgáltatásokat biztosít a programban résztvevő, meghatározott szinteket elérő ügyfelei számára. A programban szereplő juttatások adása, illetve szolgáltatások nyújtása kizárólag magánszemélyek részére történik. A kedvezmények nyújtása teljes mértékben az ügyfelek vásárlásain alapulnak, vagyis a Szervező által értékesített termékek megvásárláshoz kötődnek.

A törzsvevői programban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, természetes személyek vehetnek részt. A törzsvevői program minden további, lent szereplő feltételeknek megfelelő magánszemély részére elérhető. A program részletei és feltételei nyilvánosak, és folyamatosan elérhetőek a Szervező weboldalain.

A törzsvevői program nem minősül vetélkedőnek illetve versenynek, nem tartalmaz sorsolást, valamint nem esik a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény hatálya alá.

A törzsvevői programban nem vehetnek részt a Perfect Play Kft vezetői, alkalmazottai és munkatársai, ezeknek Ptk. szerinti hozzátartozói, valamint a Perfect Play Kft viszonteladói azok alkalmazottjai és ezeknek a Ptk. szerinti hozzátartozói.

A Szervező kizárja a törzsvevői programból azt a vásárlót, akinek megadott személyes adatai nem valósak, vagy tévesek, vagy a vásárló egyéb okból nem felel meg a szabályzatban írt feltételeknek. A vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A Szervező kizárja a felelősségét a törzsvevői programban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a törzsvevői programban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A törzsvásárlók az ajándékok átvétele érdekében együttműködnek a Szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy az ajándékok átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a törzsvásárlók bármelyike nem tesz eleget, és így az ajándékok időben történő átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

Az ajándékot a Szervező kizárólag annak a törzsvásárló részére adhatja át, aki a vásárlás során adott adatok alapján beazonosítható. Ha a törzsvásárló a megrendelésben megadott adatok alapján bármely ok miatt nem azonosítható, úgy a Szervező az ajándékok kiadását köteles megtagadni.

Az ajándékok készpénzre vagy más ajándékokra nem válthatóak. A törzsvásárlási programban való részvétel joga és az ajándékok átvételének joga át nem ruházható.

11.3 A törzsvevői program ideje

2017.08.20- tól Szervező általi egyoldalú visszavonásig.

11.4 A törzsvevői programban való részvétel

A törzsvevői programban minden magánszemélynek minősülő vásárló részt vehet, aki érvényes vásárlási megrendelést indít a Szervező felé, átveszi a megrendelt árut, és kifizeti a megrendelések ellenértékét, valamint nem kéri a későbbiekben az átvett, és kifizetett termékek garanciális visszafizetését. Amennyiben valamelyik rendelésének ellenértékének visszatérítését kéri, a törzsvevői programban szerzett pontjai a Szervező által garanciálisan visszafizetett összeggel megegyezően csökkennek.

Az alábbi elérhetőségeken indíthatóak érvényes megrendelések a Szervező felé:

 • a superherb.hu weboldalon
 • a perfectplay.hu weboldalon
 • a long-love.hu weboldalon
 • a boom-boom.hu weboldalon
 • e-mailben történő megrendeléssel, az alábbi e-mail címeken: info kukac superherb.hu, info kukac boom-boom.hu, info kukac long-love.hu, info kukac perfectplay.hu e-mail címeken
 • a Szervező felé telefonon / sms üzenet formájában, a következő telefonszámokon: +36-30-779-17-97, +36-30-868-19-98

A törzsvevői programban való részvétel és annak szabályainak elfogadását jelenti, ha a megrendelő a vásárlása során elfogadja, illetve jelzi a törzsvevői programban való részvételi szándékát.

A törzsvevői programban a törzsvevői egyenleg számításának módja:

 • A megrendelést követően, a Szervező adatfeldolgozása során azonnal érvényesíti az aktuális vásárlás összegét a törzsvevői egyenlegen
 • A törzsvevői pontok kalkulációjába a Szervező aktuális kínálatában szereplő valamennyi termék megvásárlása beleszámít
 • A törzsvevői pontok összege a vásárlásra elköltött bruttó összeggel megegyező mértékben emelkedik
 • A Szervező az Áfával növelt szállítási díjakat szintén beleszámolja a törzsvevői egyenlegbe
 • A törzsvevői egyenleget a Szervező rendszereiben, magyar forintban tartja nyilván
 • Az első ízben vásárló ügyfelek részére a Szervező a törzsvevői egyenlegen 10.000 pontot ír jóvá, ajándékként
 • Visszaérkezett áru esetén a törzsvevői egyenleget a Szervező csökkenti az áru bruttó értékével, valamint a bruttó kiszállítási díjjal. A Szervező felé történő visszapostázás díját a Szervező nem veszi figyelembe a törzsvevői egyenleg kalkulációjakor.

Vásárlók tájékoztatása:

 • Minden olyan ügyfélnek, aki a Szervező felé megadta az e-mail címét, valamint engedélyezte a hírlevelek fogadását a Szervezőtől, minden hónap 1. – 3. napja, valamint 14.  – 17. napja között a Szervező egy aktuális riportot küld e-mailben a törzsvevői egyenlegéről
 • Eseti kérésre, beazonosítás után, a Szervező telefonon is megadja a törzsvevői egyenleget
 • A Szervező 3. fél részére nem szolgáltatja ki a törzsvevői egyenleget

Általános szabály: ha valaki elért egy törzsvásárlói szintet, azonban:

 • él a Szervező pénzvisszafizetési garanciájával, vagy
 • a Szervezőhöz visszaérkezik egy megrendelése, mert valamilyen okból kifolyólag nem vette át azt, és ezt a megrendelést a Szervező sztornózza,

akkor ezen tételek összegével a Szervező csökkenti az adott személy törzsvásárlói pontjainak egyenlegét. Ilyen esetben előfordulhat, hogy valaki visszalép egy törzsvevői szintet.

Ez esetben a már korábban megkapott ajándékokat az ügyfélnek nem kell visszaszolgáltatni a Szervező felé, azonban az eredeti szinthez tartozó extra szolgáltatásokat a Szervező nem biztosítja ezen ügyfelek felé. Ha az ügyfél újra átlépi a már egyszer korábban átlépett törzsvevői szintet, illetve a korábbi szint átlépéskor már megkapta az adott szinthez tartozó ajándékokat, akkor a Szervező a szintnek megfelelő ajándékokat nem adja át újra.

Törzsvásárlói szintek, 2022.08.01-től indított megrendelésekre és új ügyfelekre vonatkozóan:

Ezüst szint

 • Az Ezüst szint kedvezményeit egy alkalommal kapja meg az ügyfél akkor, ha 2022.08.01-től számított vásárlásainak összértéke eléri a bruttó 50,000 Ft-ot. Az összesített vásárlások összegébe beleszámít az ügyfél által szállítási költségként kifizetett összeg.
 • Szervező az alábbi garantált ajándékokat biztosítja az Ügyfél számára:
  • 2 doboz Boom Boom potencianövelő kapszula
  • 2 csomag ImmunPajzs C vitamin
 • Szervező az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfél számára:
  • elsőbbségi e-mail válaszok (a Szervező munkaidőben a megkereséstől számított 2 órán belül válaszol. Munkaidő: H – CS: 8:00 – 16:00, P: 9:00 – 14:00)

Arany szint

 • Az Arany szint kedvezményeit egy alkalommal kapja meg az ügyfél akkor, ha 2022.08.01-től számított vásárlásainak összértéke eléri a bruttó 200,000 Ft-ot. Az összesített vásárlások összegébe beleszámít az ügyfél által szállítási költségként kifizetett összeg.
 • Szervező az alábbi garantált ajándékokat biztosítja az Ügyfél számára:
  • 3 doboz Boom Boom potencianövelő kapszula
  • 1 doboz Alpha Man immunerő növelő kapszula
  • 3 csomag ImmunPajzs C-vitamin por
 • Szervező az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfél számára:
  • elsőbbségi e-mail válaszok (a Szervező munkaidőben a megkereséstől számított 2 órán belül válaszol. Munkaidő: H – CS: 8:00 – 16:00, P: 9:00 – 14:00)
  • elsőbbségi telefon válaszok (ha nem sikerül felvenni a telefont, akkor a Szervező 2 órán belül visszahívja az ügyfelet. Munkaidő: H – CS: 8:00 – 16:00, P: 9:00 – 14:00)

Gyémánt szint

 • A Gyémánt szint kedvezményeit egy alkalommal kapja meg az ügyfél akkor, ha 2022.08.01-től számított vásárlásainak összértéke eléri a bruttó 400,000 Ft-ot. Az összesített vásárlások összegébe beleszámít az ügyfél által szállítási költségként kifizetett összeg.
 • Szervező az alábbi garantált ajándékokat biztosítja az Ügyfél számára:
  • 4 doboz Boom Boom potencianövelő kapszula
  • 4 csomag ImmunPajzs C-vitamin por
  • Alapértelmezetten:
   • 4 doboz Alpha Man immunerő növelő kapszula, VAGY (az ügyfél által választható módon):
   • Páros vitorlázás voucher 2 fő részére a Balatonon (érvényességi idő, a Perfect Play Kft. a T Flotta Hajózási és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.-től történt vásárlásától számított 1 év). Amennyiben az ügyfél a vitorlázási voucher-t választja, akkor a 4 doboz Alpha Man nem jár az ügyfélnek.
 • Szervező az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfél számára:
  • elsőbbségi e-mail válaszok (a Szervező munkaidőben a megkereséstől számított 2 órán belül válaszol. Munkaidő: H – CS: 8:30 – 16:00, P: 9:00 – 15:00)
  • elsőbbségi telefon válaszok (ha nem sikerül felvenni a telefont, akkor a Szervező 2 órán belül visszahívja az ügyfelet. Munkaidő: H – CS: 8:30 – 16:00, P: 9:00 – 15:00)
  • igény esetén elsőbbségi személyes konzultáció, a Szervezővel egyeztetett időpontban.

Smaragd szint

 • A Smaragd szint kedvezményeit egy alkalommal kapja meg az ügyfél akkor, ha 2022.08.01-től számított vásárlásainak összértéke eléri a bruttó 1,000,000 Ft-ot. Az összesített vásárlások összegébe beleszámít az ügyfél által szállítási költségként kifizetett összeg.
 • Szervező az alábbi garantált ajándékokat biztosítja az Ügyfél számára:
  • 10 doboz Boom Boom potencianövelő kapszula
  • 5 csomag ImmunPajzs C-vitamin por
  • 5 doboz Alpha Man immunerő növelő kapszula,
 • Szervező az alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Ügyfél számára:
  • elsőbbségi e-mail válaszok (a Szervező munkaidőben a megkereséstől számított 2 órán belül válaszol. Munkaidő: H – CS: 8:30 – 16:00, P: 9:00 – 15:00)
  • elsőbbségi telefon válaszok (ha nem sikerül felvenni a telefont, akkor a Szervező 2 órán belül visszahívja az ügyfelet. Munkaidő: H – CS: 8:30 – 16:00, P: 9:00 – 15:00)
  • igény esetén elsőbbségi személyes konzultáció, a Szervezővel egyeztetett időpontban.

Az ajándékok leírása, illetve a törzsvásárlói programmal kapcsolatos további részletek a superherb.hu oldalon találhatóak. A törzsvásárlói programmal kapcsolatos igényérvényesítésre a polgári jog szabályai szerint van mód.

Az ajándékok pénzre nem átválthatóak, valamint nem átruházhatóak.

Az ajándékok csak saját felelősségre vehetőek igénybe, azoknak hibájáért vagy bármilyen hiányosságáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

11.5 Adatkezelés

Az Adatkezelő a Perfect Play Kft (2100 Gödöllő, Domboldal u. 4.)

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.12.27

boom boom potencianövelő

Ez a weboldal „cookie-kat” más néven „sütiket” használ.